петък, 29 март 2013 г.

В Разград приеха стратегия за интеграция на ромите


Областната стратегия за интегриране на ромите бе приета на днешното заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Разград.

Стратегията е изработена от областен оперативен щаб, в състава на който влизат представители на общините от региона, на териториални структури и неправителствени организации. Срокът на действие на документа е до 2020 година.


Стратегията обхваща актуално състояние на ромската общност, както и специфични цели и конкретни мерки по шест приоритетни области: образование, здравеопазване и социални услуги, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

За изпълнение на основните цели и задачи, които си поставя стратегията, ще бъде използван интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, за борба с бедността и социалното изключване, а също и предоставяне на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Според последното преброяване ромите в региона са 5719 души или 5 на сто от населението. В сравнение с 2001 г. броят им е намалял с 0.8 процента, но всъщност е доста трудно да се прецени дали действително това е така, като се има предвид, че при преброяването от 2011 г. въпросът за етническа принадлежност е доброволен и всеки сам за себе си решава дали да отговори на този въпрос или да посочи етническата група, към която смята, че принадлежи, се посочва в документа.

Според статистиката нивото на образование сред представителите на ромската общност в област Разград е много ниско. Относителният дял на ромите с висше образование е едва 0.4 на сто, а тези със средно образование са само 5.9 процента. Над 81 процента от представителите на ромския етнос са безработни или икономически неактивни.

Заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси бе председателствано от заместник областния управител Галина Георгиева. Присъстваха заместник-кметове на общините, представители на социално подпомагане, регионалния инспекторат по образованието, регионалната здравна инспекция, неправителствени организации и др. От неправителствения сектор отправиха послание към присъстващите, планираното да не остане на хартия, а действително да се работи.

Предстои утвърждаването на стратегията от областния управител на Разград д-р Валентин Василев.

topnovini.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии