петък, 26 юни 2015 г.

Откриха разширената пречиствателна станция в Кубрат

Кметът на Кубрат Ремзи Халилов, областният управител Петър Василев, инж. Петър Димитров - директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и инж. Лилия Атанасова, директор на РИОСВ гр. Русе официално „отрязаха лентата” на разширената пречиствателна станция за отпадъчни води на град Кубрат.
Това съобщиха от управата на проекта.

Строително-монтажните дейности по разширението на Пречиствателната станция са част от проекта „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води” и е на стойност 6 657 622,40 лева с ДДС, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

„Преди почти две години стартирахме този най-мащабен за община Кубрат проект”, каза кметът на община Кубрат Ремзи Халилов. „Днес можем да се поздравим с разширената ни Пречиствателна станция за отпадни води, която отговаря на всички европейски норми и стандарти, ще предотврати проблемите с изтичането на замърсени отпадъчни води към почвата и наводненията, ще подобри хигиенно-санитарните условия за живот на моите съграждани”, допълни Халилов.


Той изрази благодарност на МОСВ, Областна администрация – Разград, РИОСВ – Русе и Басейнова дирекция – Плевен, за оказаното съдействие, за успешното реализиране на проекта и поднесе своите извинения на гражданите на гр. Кубрат, за създадените неудобства по време на неговото изпълнение. „Ще се радвам след няколко месеца отново да ви посрещна като гости на нашия град на официалното събитие по „рязане на лента” на целия проект, който реализирахме благодарение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, каза в заключение кметът.

Сред останалите гости на събитието бяха д-р Хасан Адемов – народен представител, инж. Ахмед Ахмедов – народен представител, Осман Чауш – зам. кмет на община Кубрат, инж. Стоян Пенев – директор Дирекция „ТСУЗТООСИДЕП”, Ахтер Велиев – кмет на община Завет, д-р Ибрахим Халилов Яхов – председател на Общински съвет Кубрат, общински съветници от община Кубрат, представители на изпълнителите на проекта и журналисти.

С реализацията на този мащабен проект се цели да се модернизира и доизгради ВиК мрежата в общината, която е от 70-те години на миналия век. Това ще намали до минимум авариите във водопреносната мрежа и ще помогне за преодоляването на огромните загуби на вода, които достигат до над 60%. Очаква се да намалеят разходите по поддръжката и ремонта на водопроводната и канализационната мрежи, както и енергийния разход, да се осигури екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води, което да отговаря на европейските изисквания и стандарти.
dariknews.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии