неделя, 16 юни 2019 г.

Само един кандидат да ремонтира пътя Кубрат – Русе

Само един кандидат се е явил на обществената поръчка за ремонт на пътя Кубрат – Русе – става ясно от информация, качена на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Процедурата бе обявена за втори път през месец май, след като миналата година бе прекратена заради пропуски в обявлението.
Обществената поръчка е по 6 обособени позиции за общо 126 км. второкласни и третокласни пътища в различни региони на страната, общата й индикативна стойност е над 96 милиона лева без ДДС. Офертите са отворени на 13 юни.

Пътят Кубрат – Русе е включен в обособена позиция 3, ремонтът е на Лот 33 - шосе на територията на Разградска и русенска област с обща дължина 25,221 км. Индикативната стойност на рехабилитацията е 18 610 000 лв. без ДДС. Кандидатът, който иска да извърши този ремонт, е ДЗЗД „КУБРАТ“, с участници: „Автомагистрали - Черно море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД.
Един от участниците в дружеството по Закона за задълженията и договорите, което иска да ремонтира пътя в Кубратско – „Автомагистрали Черно море” – е участвал в още две от обособените поръчки от обществената поръчка – за 9,565 км. от пътя Каблешково – Межден в област Силистра и 18,838 км. от пътя Варна – Житница в област Варна.

Ремонт на участък от същия път Кубрат - Русе, но само на територия на Русенска област, също е част от обществената поръчка. За обособена позиция 2 Лот 32 с обща дължина 21,520 км, област Русе, кандидатът също е един – софийската фирма „ИСА 2000“ЕООД. Индикативната стойност на този ремонт е 19 150 000 лв. без ДДС.
В информацията на интернет страницата на АПИ се съобщава, че срокът за изпълнение на строителните дейности по шестте лота е 10 месеца. Не става ясно обаче от кога започва да тече той, тъй като се уточнява, че проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата, тоест вероятно ще поседят на трупчета още неизвестно време.


dariknews.bg

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии