четвъртък, 29 август 2019 г.

Нов асфалт в селата

Приключиха дейностите по асфалтирането на част от уличната мрежа в още две села на Община Кубрат.

Завършилите строително-ремонтни дейности в селата Горичево и Точилари инспектираха общинският кмет Алкин Неби и председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров. В двете села бяха ремонтирани общо десет улици.

В общината продължават строително-ремонтните дейности и по проект „Рехабилитация на път Борисово – Юпер/Черешово – граница общ. (Сливо поле - Кубрат) – Сеслав и път Беловец – Кубрат/Горичево – Божурово на територията на Община Кубрат“. Кметът Неби провери на място как текат ремонтните дейности по полагането на нов асфалт на пътя за с. Горичево.

До момента са асфалтирани над 700 м от едната страна на пътя. Изпълнителите на проекта увериха, че движението на моторни превозни средства поне засега няма да бъде ограничавано.

Главна цел на проекта, който трябва да приключи до два месеца, е да бъдат възстановени и подобрени транспортно-експлоатационните качества по двата пътни участъка с дължина 15.400 км. Проектът е на стойност 5.6 млн. лева.
bnr.bg

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии