събота, 10 април 2021 г.

Съобщение от кмета на Община Сливо поле във връзка с ремонта на пътя с. Борисово - с. Малко Враново

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички заинтересовани граждани от гр.Сливо поле, с.Борисово,
с.Стамболово, с.Кошарна и с.Юделник, използващи републикански път трети клас III-2102
(Русе - Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци (Кубрат
- Старо село) и по-конкретно участъка с. Борисово – с. Черешово.


Във връзка с въпроси от гражданите на Община Сливо поле за срока и етапа на изпълнение на строително-ремонтните
дейности в участъка от км. 3+500 до км. 11+500 от републикански път III-2102 (Русе
- Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци (Кубрат
- Старо село) проведох разговор с д-р инж. Петко Николов - Изпълнителен директор
на фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи "Пътинженеринг – Русе" АД.

Ремонт на републиканския път не е извършван от 1984 г. – 1986 г. Това обстоятелство
утежнява изпълняваните в момента строителни работи. Фрезова се увредената асфалтова
настилка и предстои полагане на нова асфалтобетонова настилка, хоризонтална маркировка
и вертикална сигнализация в съответствие с изработения инвестиционен проект.kiss13.net

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии