петък, 18 ноември 2022 г.

Окончателно: Д-р Мехмед Мехмед остава кмет на Община Ветово

След тригодишна сага по съдебните инстанции вече има окончателно решение на казуса дали д-р Мехмед Мехмед остава кмет на Община Ветово.

Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд – Русе, с което по жалба на д-р Мехмед Мехмед бе отменено решение № 172-МИ/22.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Ветово за предсрочно прекратяване на кметските му пълномощия.

Дотук се стигна, след като ОИК-Ветово реши, че избраният за кмет на Община Ветово не е прекратил навреме в законовия срок дейността си като едноличен търговец – зъболекарската си практика. Д-р Мехмед оспори в съда това решение и то бе отменено от Административния съд в Русе. Последва обжалване от страна на ОИК, за да се стигне до последна инстанция – Върховния административен съд, който прие решението на русенските магистрати като валидно, допустимо и правилно.

„Според законовата норма необходимо е лицето да е предприело „необходимите действия“, за да се приеме нейното изпълнение, т. е. следва лицето да е демонстрирало категорично волята си да отстрани съществуващата несъвместимост. В случая такава е изразена, като са дадени изрични правомощия за заличаване на едноличния търговец, които не са оттеглени, и заличаването е сторено, макар и след издаване на оспореното пред съда решение на ОИК Ветово.

В случая целта, която се преследва от законодателя, да не се допусне съществуването на две паралелни правоотношения, които при изпълнението на държавна служба или на друга дейност да влязат в противоречие или да поставят под съмнение независимостта и добросъвестността при осъществяване на пълномощия, на права и задължения е постигната, нежеланото от закона съвместяване на публични функции с дейности в частната сфера е и отстранено.

 Доколкото Мехмед е предприел необходими и зависещи от неговата воля действия за преодоляването й в предвидения в чл. 41, ал. 3 ЗМСМА срок, това се явява достатъчно, за да се приеме, че не са налице предпоставките на закона за предсрочно прекратяване на пълномощията му. В този смисъл уведомяването само на общинския съвет, че са предприети действия по заличаването на едноличния търговец не води до прекратяване на пълномощията, още повече, че в уведомлението до общинския съвет изрично е посочено, че от този орган се иска уведомяване и на ОИК – Ветово.

Предвид ясно изразена воля и предприемане в срок на действия по отстраняване на несъвместимостта към момента на постановяване на решението от ОИК – Ветово, не са били налице основания за прилагане на предвидената в закона последица – предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, избран от населението при упражняване на свободно и пряко избирателно право“, мотивира се ВАС.

rusemedia.com

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии