четвъртък, 2 март 2023 г.

Деца с противоправни деяния от Кубрат изработиха мартеници за самотно живеещи възрастни

Деца, преминали успешно през корекционно-оздравителна работа от началото на годината, бяха привлечени като доброволци да участват в творческите предизвикателства на клуб “Емпатия“, който подпомага дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Кубрат посредством „Превенция чрез добротворчество“, съобщи за БТА секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова.


Тя обясни, че четири деца, от които две пълнолетни и две малолетни, са имали възможност да изберат дейност, в която да се чувстват полезни за другите.

„Искам ли да помогна на някой, различен от мен“, постави децата в ситуация, в която да направят избор и да вземат решение. Правонарушителите изработиха мартенички с помощта на родителите им, предназначени за самотни жени и други с тежка инвалидност, каза секретарят на местната комисия. Мартениците стигат до жените от селата Сеслав, Бисерци и Звънарци чрез доброволците в клуб "Емпатия" Еля Раидинова, Изел Ерханова и Толга Мехмед. По думите на Карагьозова двете момичета имат особена чувствителност към възрастните, която е изградена от факта, че детството им преминава в дом, в който успешно съжителстват три поколения и винаги, когато клубът готви инициатива, насочена към възрастните, те се включват с желание. Толга Мехмед, също е от децата, които имат особена почит към възрастните. В годините, когато родителите му работят в чужбина, той расте под грижите на баба си по майчина линия.

„Разговорите, консултациите са необходимост и имат своите положителни страни, но трябва и да се предостави възможност на децата, в конфликт със закона, да видят добрите примери и да бъдат насърчени за добри дела“, посочи секретарят на местната комисия. Тя допълни, че опитът ѝ през годините показва, че съвместната работа между родители и деца-правонарушители е успешна форма на превенция.

bta.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии