петък, 14 декември 2018 г.

Остана един кандидат за ремонта на джамията – фирма от Търговище

Една оферта с ценови параметри по обществената поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“ бе отворена на заседание на петчленна комисия.

Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.
Останалите четири фирми, които бяха подали документи за участие в процедурата, не са допуснати до този етап на основание чл. 107 т. 2 б.“а“ от Закона за обществените поръчки: „възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“ - уточни председателят на комисията Мирослава Павлова.
Фирмата, която достигна до този етап – „Стройкомерс ТТ“ЕООД –гр. Търговище – предлага да извърши дейностите по обществената поръчка за 1 979 030 лв. без ДДС (2 374 836 лв. с ДДС). В офертата се предлага цена за разработване на технически инвестиционен проект на стойност 89 880 лв. без ДДС, извършване на СМР – 1 859 150 лв. без ДДС, упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР - 30 000 лв. без ДДС.


Решението за определяне на изпълнителя на обществената поръчка ще бъде публикувано на интернет страницата на Областна администрация в „Профил на купувача“ в законовия срок до 10 дни.
Припомняме, че със свое решение от месец март тази година Министерски съвет възложи на Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на джамията „Ибрахим паша“. Оферти подадоха общо 5 фирми, отпадналите са: Рестстрой“ЕООД, град Пловдив; „Парсек Груп“ЕООД, град Пловдив; „Пи Ес Пи“ЕООД, град София; „Екса“АД, град София.

Джамията „Ибрахим паша“ е паметник на културата с категория „национално значение“, а през 1973 г. с писмо на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата.dariknews.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии