петък, 14 декември 2018 г.

Изграждат жилища за социално слаби хора в Русе

Социални жилища за хора в неравностойно положение ще бъдат изградени в Русе.

Седеметажната сграда с два входа и с общо 28 апартамента трябва да бъде готова до март 2021 г., съобщи директорът на общинската дирекция "Обществен ред и сигурност" в Русе Спасимир Димитров, който е ръководител на европроекта, цитиран от БТА.В оборудваните апартаменти ще бъдат настанени хора от уязвими малцинствени и социално слаби групи - например, бездомни, родители с деца с увреждания, самотни майки, които нямат къде да живеят.

Ще бъде създадена специална комисия, която да извърши подбора. Към настанените ще бъдат предприети мерки за социално приобщаване, ще ползват здравни и образователни услуги. Те трябва да изпълняват определени условия - например, децата задължително да посещават училище, а безработните им родители да са регистрирани на Бюрото по труда и да посещават курсове за преквалификация. В противен случай ще напуснат апартаментите.

Срокът на пребиваване в социалните жилища е до три години. Те са комбинация от общежитие и социална услуга. Например, в сградата ще има управител, а също и охранител, който да бди за реда.

Проектът е за близо 2 250 000 лева и се финансира по оперативна програма "Региони в растеж".topnovini.bg

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии