четвъртък, 24 януари 2019 г.

Прекратиха пълномощията на съветника с неизвинените отсъствия

Общинската избирателна комисия в Кубрат прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник, за когото в края на миналата седмица стана ясно, че е натрупал седем неизвинени отсъствия от заседания на Общински съвет-Кубрат през миналата година.

Сигналът, че Красимир Димитров Христов от групата „Бъдеще за Кубрат” е нарушил Закона за местното самоуправление и местната администрация, като не е участвал в 7 от 15-те сесии без да посочи уважителни причини, бе подаден от Председателя на местния парламент Хюсеин Юмеров.
На Христов бе даден тридневен срок за възражение, но той не се е възползвал от това си право.
Затова на заседанието си тази вечер ОИК-Кубрат, макар да остават едва 9 месеца до края на мандата на местните парламентаристи, е взела решение за предсрочно прекратяване пълномощията на Красимир Христов.

Членовете на комисията се аргументират, че с неявяването на съветника на 7 заседания на местния парламент е изпълнена хипотезата според ЗМСМА, според която съветник се отстранява при неучастие в общо пет сесии през една календарна година без да е уведомил председателя за уважителни причини, налагащи отсъствието му.
На мястото на Христов в Общински съвет-Кубрат влиза следващият по брой преференциални гласове в листата на местна коалиция „Време за промяна”(която към днешна дата в местния парламент се трансформира в група „Бъдеще за Кубрат”) 68-годишният Мюрсел Мюрсел от село Бисерци.
Решението на ОИК Кубрат подлежи на обжалване пред Административен съд-Разград в седемдневен срок.dariknews.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии