петък, 18 януари 2019 г.

Общински съветник от Кубрат пред изгонване от местния парламент заради натрупани отсъствия

Общински съветник от група „Бъдеще за Кубрат” в Общински съвет-Кубрат е пред предсрочно прекратяване на пълномощията заради неявяване на заседания на местния парламент.

Сигналът, че Красимир Димитров Христов е нарушил разпоредба на Закона за местното самоуправление и местната власт, е подаден в Общинската избирателна комисия от председателя на местния парламент Хюсеин Юмеров.

Той е приложил справка от протоколите от всичките 15 заседания на Общински съвет-Кубрат през 2018 г., от които става ясно, че Христов не се е явил на 7 заседания. Според чл. 30 ал.4 т. 5 от ЗМСМА предсрочно се прекратяват пълномощия на общински съветник, ако той, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на Общинския съвет през годината.

ОИК-Кубрат е провела днес заседание по този казус, като не е взела решение за прекратяване на пълномощията на Христов, но е постановила той да бъде уведомен за получените в комисията документи, което налага предсрочното прекратяване на пълномощията му, а също и за възможността в тридневен срок от получаването на документите да направи писмено възражение пред ОИК-Кубрат.
Христов влезе в местния парламент от листата на местната коалиция „Време за промяна”, която по-късно се разцепи, а сега групата съветници е под името „Бъдеще за Кубрат” и от управляваща се превърна в опозиционна. Ако на Христов бъдат отнети пълномощията, на негово място за няколко месеца до изборите наесен общински съветник трябва да стане следващият в листата по брой преференциални гласове - 68-годишният Мюрсел Мюрсел от Бисерци.dariknews.bg

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии